Projekt

Kutatások az ipari digitalizáció által nyújtott potenciál minőségi kiaknázására

Az ipar digitalizációs folyamata – melyet már általánosan elfogadott módon 4. Ipari Forradalomnak neveznek – messze túlmutat azon, hogy a korábbinál összehasonlíthatatlan mértékben több adat áll rendelkezésünkre a folyamatokról. A kutatók és a felhasználók egyre inkább szembesülnek azzal, hogy egyrészt a korábban megoldhatatlan, vagy nehezen kezelhető problémák nem vehetők le a napirendről, másrészt újfajta jelentős kihívások is jelentkeznek.

A HUN-REN SZTAKI által vezetett projekt, mely az EU és a magyar Kormány által kiemelten kezelt projektcsomag elengedhetetlen és hangsúlyos része, a matematikai és mesterséges intelligencia módszerek felfedező jellegű kutatását, valamint az eredményeknek a robotikában, a gyártó és logisztikai rendszerek tervezésében és irányításában, illetve az energetikai rendszerek menedzselésében való alkalmazását célozza meg. A munkaszakaszok az alapkutatástól az alkalmazott kutatáson keresztül a kísérleti fejlesztésig épülnek egymásra, illeszkedve a már említett projektcsomag többi eleméhez.

A tevékenységek keretét az a sikeres pályázat adja, ami az NKFIH koordinációja és a HUN-REN SZTAKI szakmai vezetése mellett, a BME Gépészmérnöki, valamint Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki karaival, továbbá a németországi Fraunhofer Társaság három, a gyártás területén vezető intézetével (IPA-Stuttgart, IPK-Berlin, IPT-Aachen) és a Fraunhofer Austriával került benyújtásra az EU kiemelkedő presztízsű első Teaming Call-jára. A pályázatot a nemzetközi zsűri a beérkezett 169 pályázatból 2. helyre rangsorolta, és így 2017. tavaszán a fenti partnerek részvételével, hivatalosan is létrejött a Termelésinformatika és –irányítás Európai Kiválósági Központja (Centre of Excellence in Production Informatics and Control, EPIC CoE).

A fenti H2020 pályázat benyújtásának szükséges feltétele volt, hogy az EU-támogatással legalább megegyező mértékű, fogadó országbeli anyagi támogatás álljon rendelkezésre. Jelen projekt a hazai támogatás egyik legfontosabb pillére, melynek finanszírozási háttere a magyar Kormány 1356/2016. (VII.12) „az Európai Bizottság Horizon 2020 keretprogramjának Teaming konstrukciójában nyertes magyar vezetésű konzorciumok második pályázati fázishoz szükséges állami támogatások biztosításáról” című határozatán alapul.

Az ipar számára is rendkívül releváns szakmai tartalommal bíró projekt segíti az ipari-akadémiai együttműködések fejlesztését, illetve Magyarország Európához és a világhoz viszonyított ipari digitalizációs deficitjének csökkentését, elsősorban az EPIC Kiválósági Központra, valamint a HUN-REN SZTAKI kezdeményezésére és irányító szerepével létrejött IPAR 4.0 Nemzeti Technológia Platform Szövetségre támaszkodva. A BME biztosítja az eredmények bevezetését az oktatásba. A projekt nyitott demonstrációs környezeteivel, népszerűsítő események szervezésével hozzájárul az ipari digitalizációs folyamat hazai társadalmi elfogadottságához is.

Kedvezményezettek: HUN-REN Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Támogatás összege: 956.403.000 Ft 168.777.000 Ft
Megvalósítási helyszínek: 1111 Budapest, Kende u. 13-17.
9026 Győr, Egyetem tér 1.
1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3.
Projektidőszak: 2018. október 1. - 2024. június 30.
Szerződés azonosító: ED_18-22018-0006