PUBLIKÁCIÓK - 2021. OKTÓBER 1. – 2022. SZEPTEMBER 30.

2021. október 1. – 2022. szeptember 30. között megjelent vagy elfogadott nemzetközi referált IF-ral rendelkező folyóiratcikkek:

 • Bergmann, J., Zeleny, K. É., Váncza, J., Kő, A.: Tool failure recognition using inconsistent data. Procedia CIRP, 107, 1204-1209, (2022), https://doi.org/10.1016/j.procir.2022.05.132
 • Bozóki, S., Domokos, G., Kovács, F., Regős, K.: Mono-unstable polyhedra with point masses have at least 8 vertices, International Journal of Solids and Structures 234-235 #111276, (2022), DOI: 10.1016/j.ijsolstr.2021.111276
 • Faramondi, L., Oliva, G., Setola, R., Bozóki, S.: Robustness to rank reversal in pairwise comparison matrices based on uncertainty bounds, European Journal of Operational Research, (2022) DOI 10.1016/j.ejor.2022.04.010
 • Horváth, D., Erdős, G., Istenes, Z., Horváth, T., Földi, S.: Object detection using sim2real domain randomization for robotic applications, IEEE Transactions on Robotics (2022), DOI: 10.1109/TRO.2022.3207619
 • Marosi, A., Cs., Emődi, M., Farkas, A., Lovas, R., Beregi, R., Pedone, G., Németh, B.; Gáspár, P.: Towards reference architectures: A cloud-agnostic data analytics platform empowering autonomous systems. IEEE ACCESS 10 pp. 60658-60673., 16 p. (2022). DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3180365 (IF:3.367)
 • Móricz, L., Viharos, Z. J.: Vibration based characterization of tool wearing in micro-milling of ceramics during waveform toolpath, GRADUS 9:1 Paper: 2022.1.ENG.003 , 9 p. (2022), DOI: 0.47833/2022.1.ENG.003
 • Póka, Gy., Balázs, B.Z.: A robust digital image processing method for measuring the planar burr length at milling, Journal of Manufacturing Processes, 80:706–717, (2022), DOI: 10.1016/j.jmapro.2022.06.037
 • Szádoczki, Z., Bozóki, S., Tekile, H.A.: Filling in pattern designs for incomplete pairwise comparison matrices:(Quasi-) regular graphs with minimal diameter, Omega 107 #102557 (2022), DOI: 10.1016/j.omega.2021.102557
 • Tipary, B., Erdős, G.: A novel, low-cost technique for modelless calibration of a 3-axis parallel kinematic machine, Industrial Robot - An International Journal, 49(1):168-176, (2022), DOI: 10.1108/IR-02-2021-0033
 • Zahorán, L.; Kovács, A.: ProSeqqo: A generic solver for process planning and sequencing in industrial robotics, Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 78,102387, (2022), https://doi.org/10.1016/j.rcim.2022.

2021. október 1. – 2022. szeptember 30. között megjelent elfogadott vagy benyújtott nemzetközi referált folyóiratcikkek:

 • Egri, P., Kis, T.: Robust optimization of technology selection and transportation in biomass supply chains. Manuscript, 2022.
 • Kis, T., Kovács, A., Mészáros, Cs.: Robust bilevel energy management, manuscript, 2022.
 • Saenz, J., Bessler-Etten, J., Valori, M., Prange-Lasonder, G.B., Fassi, I., Bidard, C., Lassen, A.B., Paniti, I., Tóth, A., Stuke, T., Wrede, S., Nielsen, K.: An online toolkit for applications featuring collaborative robots across different domains, IEEE Transactions on Human-Machine Systems, (2022), publikálásra elfogadott.
 • Szaller, Á., Fries C., Kádár, B.: Financial aspects of a trust-based resource sharing platform. Manuscript, to be submitted to the CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 2022
 • Tolio, T., Monostori, L., Váncza, J., Sauer, O.: Platform-based manufacturing. Keynote paper manuscript for the CIRP Annals Manufacturing Technology, 2022

2021. október 1. – 2022. szeptember 30. között megjelent vagy elfogadott nemzetközi konferencia cikkek:

 • Adizue, U. L., Balázs, B. Z., Takács, M.: Surface roughness prediction applying artificial neural network at micro machining, IOP Conference Series Materials Science and Engineering 1246(1):012034, 2022, DOI:10.1088/1757-899X/1246/1/012034
 • Balázs, B. Z., Takács, M.: Finite element simulation of micro-milling of hardened tool steel, IOP Conference Series Materials Science and Engineering 1246(1):012019, 2022, DOI:10.1088/1757-899X/1246/1/012019
 • Balázs, B. Z., Jacsó, Á., Takács, M.: Trochoidális marás alkalmazása edzett acél mikro megmunkálása esetén, XXX. Nemzetközi Gépészeti Találkozó, OGÉT–2022, pp. 4., 2022.
 • Bergmann, J., Váncza, J., Kovács, A.: Automated vehicle fleet management in relentless production – a case study in semi-conductor manufacturing. EURO2022 Conference, Espoo, Finland, 3 – 6 July, 2022.
 • Cserteg, T., Erdős, G., Horváth, G., Kovács, A.: Digital twin assisted workpiece referencing for compensating the stock deviation of casted parts, 16th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering (CIRP ICME 2022), Naples, July 13 -15, 2022.
 • Gyulai, T., Wolf, P., Kása, F., Móricz, L., Viharos, Z. J.: Operational structure for an industry 4.0 oriented learning factory, 18th IMEKO TC10 Conference Measurement for Diagnostics, Optimisation and Control to Support Sustainability and Resilience, 2022
 • Kis, T., Kovács, A., Mészáros, Cs.: Robust bilevel programming with uncertain follower objectives, Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science (MATCOS-22), Koper, Slovenia, abstract, 2022.
 • Kovács, A.: Robust bilevel programming with uncertain follower objectives, Middle-European Conference on Applied Theoretical Computer Science (MATCOS-22), Koper, Slovenia, presentation, 2022.
 • Móricz, L., Viharos, Z. J.: Investigation of ductile/brittle chip formation zone in the context of manufactured geometry with different CAM paths strategies, 10th IFAC Conference on Manufacturing Modelling, Management and Control, June 22-24, 2022. Nantes, France, pp. 2302-2307, (2022).
 • Paniti, I., Nacsa, J., Kovács, P.: Predictor for human - mobile robot/drone collision, Europen Robotics Forum, (2022), poszter előadás az Európai Robotikai Fórumon: https://eu-robotics.net/wp-content/uploads/IMG_3258.jpg
 • Takács, M., Adizue, U. L., Balázs, B. Z.: Mesterséges intelligencia módszereivel támogatott prediktív modell létrehozása mikromarási folyamathoz, XXX. Nemzetközi Gépészeti Találkozó, OGÉT–2022, pp. 4., 2022.
 • Zahorán, L.; Kovács, A.: ProSeqqo: Open-source solver for robotic task sequencing, 32nd International Conference on Automated Planning and Scheduling (ICAPS 2022), System Demostrations, p.2, 2022

2021. október 1. – 2022. szeptember 30. között megjelent vagy közlésre elfogadott könyv és könyvfejezet:

 • Kovács, Z. F.; Viharos, Z. J.; Kodácsy, J.: The effect of magnetic assisted ball burnishing on the corrosion resistance of C45 steel, Lecture Notes in Mechanical Engineering, Springer Book, Vol. 2021, pp. 236–248, (2021), DOI: 10.1007/978-3-030-71956-2_19

2021. október 1. – 2022. szeptember 30. között készített kutatási jelentés:

 • BME ALRT: Serious game UI áttekintés, Technikai jelentés, 2022.
 • BME ALRT: Serious game grafikus felület és adatbázis fejlesztése, Technikai jelentés, 2022.
 • BME ALRT: Serious game szoftverleírás, Technikai jelentés, 2022.
 • BME ALRT: Komplex demonstrációs példa leírása, Technikai jelentés, 2022.
 • BME: The documentation of the torque and force measurement programs, Technical report, 2022
 • BME: Nyomatékmérő programok dokumentációja, Technikai jelentés, 2022
 • BME: NI WLS-9163-hoz való mérőprogram dokumentációja, Technikai jelentés, 2022
 • Kemény, Zs.: Moduláris mérőrendszer műszaki dokumentációja, Technikai jelentés, 2022
 • Lipcsák Z.: Apriltag alapú lokalizáció, Technikai jelentés, 2022
 • BME: Forgácsolási kísérletek során rögzített mérési eredmények, excel file gyűjtemény, 2022
 • SZTAKI: DIWAS 2.0 System Documentation, Technical report, 2022.
 • SZTAKI: DIWAS 2.0 DUTEA: DIWAS - UCPPS/Universal Task Execution APIManual, Technical report, 2022.
 • SZTAKI: DIWAS 2.0 fejlesztési terv, Technikai jelentés, 2022.
 • SZTAKI: DIWAS 2.0 installáció, Technikai jelentés, 2022.
 • SZTAKI: URMover munkaanyagok, Technikai jelentés, 2022.
 • SZTAKI: “Milyen egy robottal a közös munka?”, Technikai jelentés, 2022.
 • SZTAKI: Innovációs és Demonstrációs Tér (IDT) elrendezési terv, Technikai jelentés, 2022.
 • SZTAKI: Pikto-r-o-bot üzemeltetési leírás, Technikai jelentés, 2022.
 • SZTAKI: Gépkiszolgáló robot demonstráció üzemeltetési leírás, Technikai jelentés, 2022.
 • SZTAKI: SIM2REAL indítása, Technikai jelentés, 2022
 • SZTAKI: INEXT 3.1: A projekt fejlesztéseinek IIoT platformba építése, Technical report, 2022
 • SZTAKI: Stochastic Model Predictive Control Framework, technical report, p. 31. (2022)
 • SZTAKI: MESS 3.0 - Universal Cell Structure and Administration V16, Technikai jelentés, p. 72, (2022.09.30), https://nextcloud.sztaki.hu/s/b9AWG2aXW78syf5 (private cloud)
 • SZTAKI: MESS 3.0 - System Messages V3, Technikai jelentés, p. 20 (2022.09.30)
 • SZTAKI: MESS 3.0 - Technical Manual V4, Technikai jelentés, p. 68 (2022.09.30)
 • Tipary, B.: Mikropozicionáló egység műszaki terve, Technikai jelentés, 2022
 • Tipary, B: UR5e abszolút pontossági mérése, Technikai jelentés, 2022

2021. október 1. – 2022. szeptember 30. között megjelent sajtóanyagok, videó dokumentációk és nyilvános teszteredmények, forráskódok, applikációk:

2021. október 1. – 2022. szeptember 30. között beadott szak- és BSc dolgozatok:

 • Csehi Á.I.: Pozíció és orientáció meghatározása monokuláris kamera segítségével, Szakdolgozat, BME, 2021
 • Hazim, A.B.S.: Effects of architecture and training parameters on the performance of predictive ANN models related to machining processes, BSc Thesis, BME, 2022
 • Korcsok, M, R.: Az akusztikus emisszió összefüggése a szerszámkopással esztergálás során, Szakdolgozat, BME, 2022
 • Mező, P. B.: Mesterséges neuron hálózatok alkalmazása forgácsoló megmunkálások során, Féléves projektfeladat, BME, p. 43., 2022
 • Sziklai D.R.: Robotos CNC gépkiszolgáló cella digitális ikerpárjának tervezése és szimulációja, Szakdolgozat, BME, 2021.
 • Szöllősi, P.: Mesterséges intelligenciával támogatott prediktív modellalkotáshoz használt „Data set”-ek elemzése, Féléves projektfeladat, p. 23, 2022

2021. október 1. – 2022. szeptember 30. között beadott és sikeresen megvédett PhD értekezések:

 • Szaller, Á.: Platform-based resource sharing in manufacturing considering trustfulness. PhD Thesis, Budapest University of Technology and Economics, 2022.
 • Tipary, B.: Robotic assembly plan calibration based on digital twin, PhD Thesis, Budapest University of Technology and Economics, 2022.