Megvalósítók

Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI)

A konzorciumvezető SZTAKI erős – és jellemzően célzott – alapkutatási tevékenységre támaszkodva, széleskörű hazai és nemzetközi együttműködések keretében hoz létre új eredményeket, és támogatja azok alkalmazását a gazdaság és a társadalom fenntartható fejlődésének érdekében, ugyanakkor működési területén segít megőrizni és lehetőség szerint magasabb szintre emelni a hazai tudományos-műszaki kultúrát.

Az intézet elismertsége kiemelkedő, ami egyaránt megnyilvánul kutatóinak nemzetközi tudományos szervezetekben (CIRP, IFAC, IEEE) betöltött szerepében, az európai kutatási pályázataik sikerességében (a VII. Keretprogramban 45, a Horizon 2020 program keretében eddig 14 elnyert projekt), valamint a direkt ipari projektek során megvalósult eredményekben (csak a Hitachi-val több mint 20 nemzetközi szabadalmi bejelentés az utóbbi 10 évben).

Mintegy 100 minősített kutatónk közül jó néhányan rendszeres oktatási tevékenységet végeznek hazai felsőoktatási intézményekben.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)

A BME a legjelentősebb műszaki egyetem Magyarországon, és egyben a világ legrégebbi műszaki felsőfokú képzési intézete, amelyet 1782-ben alapítottak. Az egyetemnek megközelítőleg 1100 alkalmazottja van. Küldetése, hogy olyan szakembereknek adjon diplomát, akik magas színvonalú kreatív munkavégzésre képesek, meg tudják szervezni és felügyelni a gyártást és az infrastruktúrát, és akik megfelelő képesítést kaptak tudományos kutatásban, műszaki fejlesztésben való részvételhez, illetve mérnöki problémákat tudnak megoldani. A projekt megvalósításában a Gépészmérnöki Kar (GPK), valamint a Közlekedésmérnöki- és Járműmérnöki Kar (KJK) egy-egy tanszéke működik közre.

A Gyártástudomány és -technológia Tanszék 1951-ben, a BME GPK-n alakult. A tanszék számos területen képviselteti magát mind az oktatás, mind pedig kutatási szempontból a gyártástudomány és technológia területén. Ezek közül kiemelkedően és a projekt témájához kapcsolódóan a forgácsolási folyamatok felügyelete, diagnosztikája, optimálása és adaptív irányítása, szerszámgép tervezése; számítógéppel segített tervezés, méréstechnológia, folyamatmérés, minőségbiztosítás; robotok irányítása – mozgástervezése, illetve tudásbázisú folyamattervezés, gyártástervezés és –ütemezés területeken rendelkezik kompetenciákkal.

A projektben a KJK Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék 3 vezető- és 9 nem vezető beosztású oktató-kutatója vesz részt. A tanszék komplex oktatási – kutatási profillal rendelkezik, melynek főbb területei az anyagmozgatógépek, anyagmozgatás automatizálás, ellátási hálózatok és áruszállítási rendszerek, építésgépesítés, illetve gépi látás. Ezeken a területeken jelentős ipari kapcsolatrendszerrel rendelkezik. Jelenlegi főbb kutatási projektjei során a korszerű kiber-fizikai gyártó és logisztikai rendszerek területén a tanszék jelentős eredményeket ért el, így a pályázatban szereplő témákhoz jó kiindulási alappal rendelkezik.